:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: การเปิดโครงการ "รวมแรงร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็ก ครั้งที่ 4 "

7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  การเปิดโครงการ "รวมแรงร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็ก ครั้งที่ 4 " จำนวน 32 หลัง ณ พื้นที่หมู่บ้านคลองมะขามหมู่ที่ 1 และหมู่บ้านคลองสนหมู่ที่ 5  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันตำบลหาดเล็ก ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ตำบลหาดเล็กในที่ดินเดิม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน ครัวเรือนละ 25,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐและเอกชนในการซ่อมแซมในครั้งนี้อีกทางหนึ่งด้วย ????ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 สนับสนุนกำลังพล จำนวน 15 นาย สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ จำนวน 10 นาย พนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก ในการช่วยขนย้ายอุปกรณ์ในการซ่อมแซ่มบ้าน และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร