:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-559111 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2566 เพื่อการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล

24 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566 กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศ กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" โดยทางเทศบาลตำบลหาดเล็กจึงได้จัดทำโครงการวันเทศบาล กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2566 เพื่อการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล โดยมีนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการวันเทศบาลโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร