:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลหาดเล็กได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในแนวทาง3RS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


กิจกรรมการติดตั้งตาข่ายดักขยะในลำคลอง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยนางสาวพรหมศรี ไชยสิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานข้าราชการเทศบาลฯ ประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลหาดเล็ก และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 โดยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 

โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในแนวทาง3RS 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เทศบาลตำบลหาดเล็ก
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182
ประชาชนจิตอาสาชาวตำบลหาดเล็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร