:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

15 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร