:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเล็ก จัดได้ทำโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

9 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
-------------------------
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเล็ก จัดได้ทำโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และการแสดงความรักของแม่ถึงลูก กิจกรรมลูกกราบแม่และมอบดอกมะลิให้แม่ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้ลูกมีความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา โดยมีนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการฯ คณะคุณครูศูนย์เด็กเล็กฯ และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก เข้าร่วมโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเล็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร