:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: จัดทำโครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน กิจกรรมรณรงศป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลหาดเล็กได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน กิจกรรมรณรงศป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ทหาร และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะขาม เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร