:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: เข้าสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ต้องการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ตำบลหาดเล็ก งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหาดเล็ก ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดตราด ในการสำรวจครั้งนี้มีผู้พิการจำนวน 3 ราย

6 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก มอบหมายให้ คณะผู้บริหารฯ งานพัฒนาชุมชนเทศบาลฯ เข้าสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ต้องการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ตำบลหาดเล็ก งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหาดเล็ก ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดตราด ในการสำรวจครั้งนี้มีผู้พิการจำนวน 3 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร