:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว

18 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหาดเล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว เพื่อความปลอดภัยทั้งสุนัขและผู้เลี้ยง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร