:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง

18 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหาดเล็ก 
- - - - - - - - - - - - - 
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง ๒ อัตราดังนี้
๑.พนักงานดับเพลิง          จำนวน ๑ อัตรา
๒.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก  จำนวน ๑ อัตรา

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่ ๒๕ เมษายน- 8 พฤษภาคม ๒๕๖๖ สมัครได้ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ค่ะ - จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_149_57_52_145.pdf