:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

26 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
 ร่วมแสดงพลัง บอกลายาเสพติด
 ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร