:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหาดเล็ก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเล็กเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ

9 ก.ค. 2567

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหาดเล็ก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเล็กเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือศาลาโค้ง

ติดต่อ/แจ้งเหตุ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 039-510217 - 039-510124

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร