:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ มีอายุ60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริม โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

9 ก.ค. 2567

รายละเอียด:

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ มีอายุ60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริม โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 67 ????กิจกรรมในโครงการมีดังนี้

- กิจกรรมนันทนาการ

- กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

- กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

- กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ,การป้องกันโรคต่างๆ

ณ อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 80 พรรษา (ศาลาโค้ง) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 มีรถบริการรับส่ง สามารถรอที่จุดรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

จุดรับส่ง  ศาลาคลองนา  ศาลารอรถสะพานปลา  หาดศาลเจ้าทางลงหน้าบ้านลุงพจน์  หาดเล็กหน้าศาลพระเจ้าตาก 

ติดต่อ/สอบถาม เพิ่มเติม  039-510217 หรือทาง facebook ข่าวสาร ทต.หาดเล็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร