:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

วันที่ลงประกาศ: 21 ก.ย. 2566

รายละเอียด:


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

file

purchases_file_786_37_30_907.pdf